Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
79
Pa
gri
nd
inė
s op
erac
ijo
s
3
Jūs galite pakeisti blykstės iškrovos intensyvumą ribose nuo -2,0 iki +1,0. 
Blykstės kompensavimo reikšmės yra 1/3 EV ir 1/2 EV. 
Pasirinkite intervalą tarp žingsnių [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (121 psl.)
1
Pasukdami galinį e-diską (S) 
[Flash Mode] (Blykstės režimas) 
ekrane. 
Rodoma blykstės kompensavimo 
reikšmė.
Paspauskite | mygtuką atšaukti blykstės 
kompensavimo reikšmę iki 0,0.
Blykstės šviesos intensyvumo kompensavimas 
Žingsnio intervalas
Blykstės kompensavimo reikšmė
1/3 EV
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
1/2 EV
-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0
• B (Green) režime nebus galima nustatyti blykstės iškrovos kompensacijos.
• Kompensavimo metu vaizdo ieškiklyje ir LCD skystųjų kristalų valdymo 
skydelyje yra atvaizduojama N. (40 psl., 42 psl.
• Kai blykstės galingumas pasiekia maksimumą. Kompensacija nebus efektyvi 
net jei bus nustatyta pliuso (+) pusėn.
• Koregavimas minuso (–) kryptimi nebus efektyvus vaizdams, jeigu subjektas 
yra labai arti, diafragma yra maža arba yra didelis jautrumas.
• Blykstės šviesos intensyvumo kompensavimas taip pat yra efektyvus 
išorinėms blykstėms, kuriose yra realizuotas P-TTL automatinis blykstės 
režimas.
Flash Mode
Flash On
Cancel
MENU
+0.3
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 79  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM