Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
80
Pa
gri
nd
inė
s op
eraci
jo
s
3
1
Paspauskite E mygtuką.
Jeigu reikalinga, blykstė automatiškai 
pasikels ir prasidės įkrovos procesas. 
Kai blykstė bus pilnutinai įkrauta, atsiras 
E
 ženklelis vaizdo ieškiklyje ir LCD 
Vidinės blykstės naudojimas
Galimas fotografavimas blykstės įkrovos metu
Galima nustatyti taip, kad kol vyksta 
vidinės blykstės įkrovos procesas, 
jūs galite fotografuoti vaizdus.
Nustatykite [20. Release While 
Charging] (Paleisti įkrovos metu) 
[On] (Įjungta) [A Custom Setting 3] 
(Vartotojo nuostata) meniu. Pagal 
nutylėjimą, nuotraukos negali būti 
daromos tuo metu, kai integruota 
blykstė kraunasi.
Cancel
20.
1
2
Release While Charging
Off
On
Enables shutter release
Cancel
OK
OK
MENU
while the built-in
flash is charging
K-5 II_LIT.book  Page 80  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM