Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
81
Pa
gri
nd
inė
s op
erac
ijo
s
3
2
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Vaizdas bus nufotografuotas.
Kai režimo išrinkimo diskas yra pasuktas į B padėtį, blykstė neišsikraus, 
kai aplinkos apšvietimas yra pakankamas ir nereikia blykstės 
koregavimo, netgi jei blykstė yra pakelta.
[Flash On] (Blykstė įjungta) režimas yra naudojamas, kai blykstė yra 
pakelta ir jei režimo išrinkimo diskas yra pasuktas į kitą, nei į B padėtį. 
3
Paspausdami žemyn blykstės dalį, 
kaip nurodyta iliustracijoje, 
nuleiskite blykstę.
K-5 II_LIT.book  Page 81  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM