Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
82
Pa
gri
nd
inė
s op
eraci
jo
s
3
Vaizdų atkūrimas
Jūs galite nufotografuotus vaizdus atkurti su fotoaparatu.
1
Paspauskite Q mygtuką.
Kamera persijungia peržiūros režimą 
ir neseniai užfiksuotą fotografiją 
(paveikslėlis su aukščiausios bylos 
numeriu) rodomas monitoriuje. 
(Dėl filmų, tik pirmas langelis 
yra rodomas monitoriuje.)
2
Peržiūrėkite nufotografuotą vaizdą ekrane.
Galimos operacijos
Vaizdų atkūrimas
Keturkryptis selektorius (4)/ 
priekinis ratukas (R) į kairę
Yra atvaizduojamas ankstesnis vaizdas.
Keturkryptis selektorius (5)/ 
priekinis ratukas (R) į dešinę
Yra atvaizduojamas paskesnis vaizdas.
M
 mygtukas
Informacijos atvaizdavimo įjungimas/
išjungimas. (34 psl.)
L
 mygtukas
Išsaugo RAW vaizdą 
(tik kai duomenys galimi).
K-5 II_LIT.book  Page 82  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM