Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
83
Pa
gri
nd
inė
s op
erac
ijo
s
3
Jūs galite ištrinti vaizdus vieną po kito.
1
Paspauskite Q mygtuką ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (45) išrinkite naikintiną vaizdą.
2
Paspauskite i mygtuką.
Ekrane atsiras trynimo patvirtinimo meniu 
langas.
• Kai paskutinės nuotraukos formatas yra JPEG, ir duomenys dar saugomi 
buferinėje atmintyje, jūs galite išsaugoti nuotrauką RAW formatu 
paspausdami L mygtuką atkuriant vaizdą. 
Jei vaizdas buvo nufotografuotas kitame režime, atitinkamas RAW vaizdas 
bus išsaugotas.
- Intervalinis fotografavimas RAW vaizdas paskutinio foografuoto kadro 
- Multi-ekspozicija
RAW vaizdas su Multi-ekspozicija
- Išplėstinis breketingas
Vienas iš trijų vaizdų gali būti pasirinktas
- Skaitmeninis filtras
RAW vaizdas be filtro efekto
- HDR fiksavimas
RAW vaizdas su standartine ekspozicija
- Cross Processing
RAW vaizdas be „Cross Processing”
• Išsamesnė informacija apie tai, kaip nustatyti funkcijas atkūrimo režime 
Pavienio vaizdo trinimas
• Ištrynus vaizdus, nebus galima jų atstatyti.
• Nebus galima ištrinti apsaugotų vaizdų. (264 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 83  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM