Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
84
Pa
gri
nd
inė
s op
eraci
jo
s
3
3
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(2) norėdami pasirinkti [Delete] 
(Trynimas).
Išrinkite failo formatą, jeigu pageidaujate 
ištrinti vaizdus, kurie yra saugomi RAW+ 
formatu.
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Vaizdas bus ištrintas.
Delete JPEG (Ištrinti JPEG) Yra ištrinamas tik JPEG vaizdas.
Delete RAW (Ištrinti RAW)
Yra ištrinamas tik RAW vaizdas.
Delete RAW+JPEG (Ištrinti 
RAW+JPEG)
Ištrinamos nuotraukos dviejuose formatuose.
Jeigu pageidaujate ištrinti daug vaizdų, perskaitykite skyrelį „Trynimas Keli 
Cancel
Delete
100-0105
100-0105
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 84  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM