Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
4
Fotografavimo funkcijos
Šiame skyriuje yra aprašyta įvairios pagrindinės 
ir papildomos fotografavimo funkcijos galimos su 
šiuo fotoaparatu.
Kaip naudotis fotografavimo funkcijomis  ............... 86
Ekspozicijos nustatymas  ....................................... 95
Fokusavimas  ....................................................... 124
Patikrinimas komponavimo, ekspozicijos 
sujudėjimo  ........................................................... 140
Nuolatinis fotografavimas  .................................... 152
Fotografavimas reguliuojant nustatymus 
(Auto Breketingas)................................................ 159
Fotografavimas naudojant Skaitmeninius 
filtrus .................................................................... 165
Fotografavimas Live View  ................................... 170
Judamų vaizdų įrašymas ..................................... 177
K-5 II_LIT.book  Page 85  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM