Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
86
4
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
Kaip naudotis fotografavimo funkcijomis
Jūs galite pakeisti su fotografavimu susijusias nuostatas, naudodamiesi 
tiesioginiais mygtukais, valdymo skydeliu, [A Rec. Mode] (Rašymo 
režimas) meniu ar [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) meniu. 
Fotografavimo režimu paspausdami 
keturkryptį selektorių (2345) nustatykite 
šiuos punktus.
Išsamesnė informacija apie tai, kaip naudotis tiesioginiais mygtukais ir meniu 
Tiesioginių mygtukų nustatymo punktai
Raktas
Punktas
Funkcija
Puslapis
2
Drive Mode 
(Fotografavimo 
būdo režimas)
Nustato Continuous Shooting, 
Self-Timer, Remote Control, Auto 
Bracket ar Mirror Lock-up shooting.
3
Flash Mode 
(Blykstės režimas) Reguliuoja blykstės iškrovos metodą. 77 psl.
4
White Balance 
(Baltos spalvos 
balansas)
Naudojamas reguliuoti baltos spalvos 
balansą, atsižvelgiant į apšvietimą.
5
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
Prieš nufotografuodami 
vaizdą,užbaikite vaizdo stiliaus 
formavimą, kaip antai, spalvas 
ir kontrastą.
K-5 II_LIT.book  Page 86  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM