Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
7
• SD atminties kortelėje saugomi duomenys aprašytomis aplinkybėmis gali būti ištrinti. 
Mes neatsako už jokių duomenų praradimą, jei
1. pats vartotojas su SD atminties kortele elgiasi netinkamai.
2. SD atminties kortelę paveikia statinė iškrova arba elektromagnetiniai trukdžiai.
3. kai SD atminties kortelė yra nenaudojama ilgą laiką.
4. kai SD atminties kortelė yra išstumiama arba išimama baterija, duomenų įrašymo 
arba nuskaitymo metu.
• SD atminties kortelė gali tarnauti ribotą laiką. Jeigu kortelė nebus naudojama ilgą 
laiką, joje saugomi duomenys gali būti prarasti. Pasirūpinkite padaryti svarbių 
duomenų rezervinę kopiją kompiuteryje.
• Sužymėkite naujas SD atminties korteles. Taip pat sužymėkite SD atminties korteles, 
naudotas su kitais fotoaparatais.
• Atminkite, kad duomenų trinimas SD kortelėje, ar kortelės formatavimas pilnai 
neištrina duomenų. Kartais ištrinti duomenys gali būti atstatyti specialiomis 
programomis. Jei jūs ruošiatęs išmesti, padovanoti ar parduoti savo SD kortelę 
įsitikinkitę, kad duomenys pilnai ištrinti arba sunaikinkitę kortelę, jei joje yra jūsų 
asmeniniai ar slapti duomenys.
• Duomenys jūsų kortelėje yra valdomi jūsų pačių.
Informacija, susijusi su gaminio registravimu
Tam, kad būtų galima užtikrinti kuo geresnį jūsų įsigyto gaminio servisą, prašome užbaigti 
šio fotoaparato registravimo procedūrą. Išsamesnę informaciją jūs surasite CD-ROM 
diske, kuris yra komplektuojamas kartu su aparatu arba apsilankius PENTAX interneto 
svetainėje.
Detaliau žr. 334 psl. Dėkojame už bendradarbiavimą.
K-5 II_LIT.book  Page 7  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM