Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
88
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
A
2
Cross Processing 
(Kryžminis 
apdorojimas) 
Keičia atspalvius ir kontrastą, 
įvykdydamas skaitmeninį kryžminį 
apdirbimą.
Extended Bracketing 
(Išplėstas 
breketingas)  
Nustato išplėstinio breketingo 
fotografavimo režimą.
Digital Filter 
(Skaitmeninis 
filtras)
Fotografuojant vaizdus yra taikomas filtro 
efektas.
HDR Capture (HDR 
Fotografavimas) 
Leidžia fiksuoti vaizdus dideliu dinaminiu 
diapazonu.
Multi-exposure 
(Daugkartinė 
ekspozicija)
Jūs galite sukurti sudėtinį paveikslą, 
fotografuodami kelis kadrus.
Interval Shooting 
(Fotografavimas 
nustatytais 
intervalais)
Suaktyvinus fotografavimą intervalu, 
vaizdai yra fotografuojami nustatytu 
intervalu nustatytą laiką.
Composition Adjust. 
(Kompozicijos 
reguliavimas)
Reguliuoja vaizdo kompoziciją naudojant 
judesio sumažinimą.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 88  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM