Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
89
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
A
3
D-Range Setting 
(D-Diapazono 
nsutatymas) 
Išplečia dinaminio diapozono ribą 
ir neleidžia pasikartoti šviesiems 
ir tamsiems tonams.
ISO AUTO Setting 
(ISO AUTO 
Nustatymas
Nustato automatinę korekcijos ribą į ISO 
AUTO.
High-ISO NR 
(Aukštas ISO NR)
Nustatoma, ar naudoti triukšmų 
sumažinimą, kai fotografuojama 
su dideliu ISO.
Slow Shutter Speed 
NR (Lėtas užrakto 
greitis NR)
Nustatoma, ar pasinaudoti triukšmų 
sumažinimo funkcija, fotografuojant 
vaizdus, kai nustatytas didelis išlaikymas.
Program Line 
(Programos linija)
Nustato programinę liniją.
Color Space 
(Spalvų paletė)
Nustatomas naudojamas spalvų paletės 
režimas.
RAW File Format 
(RAW failo formatas)
Išrinkite failo formatą vaizdams, kurie yra 
saugomi RAW formatu.
A
4
Movie 
(Judami vaizdai)
Nustato filmavimo nustatymus.
Live View 
(Tiesioginė peržiūra)
Nustato tiesioginės peržiūros Live View 
nustatymus.
Electronic Level 
(Elektroninis lygis)
Nustato ar rodyti elektroninį lygį, kuris 
nustato ar fotoaparatas lygmenyje.
Horizon Correction 
(Horizontali 
korekcija)
Koreguoja vaizdo pakreipimą (dešinėn ir 
kairėn).
Shake Reduction 
(Sujudėjimo 
sumažinimas) 
Sumažina vertikalų ir horizontalų 
fotoaparato judėjimą.
Input Focal Length 
(Židinio nuotolio 
įvestis)
Nustatomas židinio nuotolis, kai yra 
naudojamas objektyvas, kuriame nėra 
informacijos apie židinio nuotolį.
GPS
Nustato veiksmus kai papildomas GPS 
įrenginys prijungtas prie fotoaparato.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 89  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM