Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
90
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
*1 Atsiranda tik tada, kai režimo išrinkimo diskas nustatytas į A padėtį.
*2 Gali būti nustatyta, naudojantis valdymo skydeliu.
A
5
Instant Review 
(Greita peržiūra)
Leidžia pasirinkti greitos peržiūros 
nustatymus.
Digital Preview 
(Skaitmeninė 
peržiūra)
Leidžia pasirinkti peržiūros nustatymus.
E-Dial Programming 
(E-disko vadovas)
Nustato funkcijas priskirtas e-ratukams 
kiekviename ekspozicijos režime.
Button 
Customization 
(Mygtuko 
priskirimas)
Nustato funkcijas kai |/Y mygtukas, 
=
 mygtukas, ar Peržiūros ratukas 
veikia, ar užrakto paleidimo 
yra paspaustas iki pusės.
Memory (Atmintis)
Nustatoma, išjungus fotoaparato 
maitinimą, nuostatos bus išsaugomos 
atmintyje.
Save USER Mode 
(Išsaugoti USER 
režimą)
Išsaugo dabartinius nustatymus į atminį 
A
.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 90  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM