Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
91
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Nustatykite [A Custom Setting 1-4] (Vartotojo nuostata) meniu, 
kad galėtumėte pilnai pasinaudoti šio SLR fotoaparato funkcijomis.
Vartotojo meniu nustatymo punktai 
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
A
1
1. EV Steps 
(EV žingsniai)
Nustatomi ekspozicijos reguliavimo 
žingsniai.
2. Sensitivity Steps 
(Jautrumo žingsniai)
Nustatomi ISO jautrumo reguliavimo 
žingsniai.
3. Expanded 
Sensitivity (Išplėstas 
jautrumas)
Plečia žemesnes ir viršutines 
jautrumo ribas.
4. Meter Operating 
Time (Matavimo 
veikimo trukmė)
Naudojamas nustatyti ekspozicijos 
matavimo trukmę.
5. AE-L with AF 
Locked (AE-L su AF 
fiksavimu)
Nustatoma, ar fiksuoti ekspozicijos 
reikšmę, kai fokusas yra užfiksuotas. 132 psl.
6. Link AE to AF Point 
(Nuoroda AE su AF 
tašku)
Naudojamas nustatyti, ar 
daugiasegmentinio apšviestumo 
matavimo metu susieti ekspozicijos 
reikšmę ir AF tašką fokusavimo 
zonoje.
7. Auto EV 
Compensation 
(Automatinis EV 
kompensavimas)
Nustatoma, ar išrinkti automatinį 
kompensavimą, kai negalima 
teisingai apibrėžti ekspoziciją.
-
K-5 II_LIT.book  Page 91  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM