Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
92
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
A
2
8. Auto Bracketing 
Order (Automatinio 
gretinimo tvarka)
Nustatoma fotografavimo Auto 
breketingu tvarka.
9. One-Push 
Bracketing (Vieno 
spustelėjimo 
gretinimas)
Nustatoma, ar fotografuoti visus 
kadrus vieno mygtuko paspaudimu, 
naudojant ekspozicijos breketingą.
10. WB Adjustable 
Range (WB 
reguliavimo ribos)
Nustatoma, ar automatizuoti baltos 
spalvos balanso tikslų derinimą, 
kai tiksliai yra apbrėžiamas šviesos 
šaltinis baltos spalvos balanso 
nustatymui.
11. WB When Using 
Flash (WB, kai 
naudojama blykstė)
Nustatomas baltos spalvos balansas 
naudojant bykstę.
12. AWB in Tungsten 
Light (Automatinis 
baltos spalvos 
balansas kaitrines 
lemputes šviesoje)
Nustatoma, ar reguliuoti kaitrinės 
lempos šviesą, kai baltos spalvos 
balansas nustatytas F (Auto 
White Balance (Auto baltos spalvos 
balansas)).
-
13. Color Temperature 
Steps (Spalvinė 
temperatūros 
žingsniai)
Nustatomi spalvinės temperatūros 
reguliavimo žingsniai.
14. Superimpose AF 
Area (AF zonos 
perkomponavimas)
Nustatoma, ar atvaizduoti vaizdo 
ieškiklyje AF tašką raudonai.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 92  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM