Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
95
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Ekspozicijos nustatymas
Atsižvelgiant į aplinkos apšvietimą, jūs galite nustatyti atitinkamą jautrumo 
reikšmę.
Jautrumui gali būti išrinkta [ISO AUTO] arba su jautrumo nustatymo 
ekvivalento diapazonu nuo ISO 100 iki 12800. Gamyklinė nuostata 
yra [ISO AUTO].
1
Pasukite galinį ratuką (S) 
kai laikote paspaudę o 
mygtuką fotografavimo režime.
Jautrumas rodomas statuso, LCD ekrane 
ir vaizdo ieškiklyje keičiasi.
Paspauskite | mygtuką nustatyti 
jautrumą į [ISO AUTO].
2
Nuimkite pirštą nuo o mygtuko ir galinio ratuko (S).
Jautrumas nustatytas.
Nustatymas Jautrumas
AF.S
1/
ISO
AUTO
200
200
5.0
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
JPEG
ISO AUTO
16
M
P
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 95  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM