Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
96
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Jeigu jautrumui yra priskirta [ISO AUTO] nuostata, ribas nustatykite 
automatinio jautrumo koregavimo meniu lange. Jautrumas automatiškai 
koreguojamas ribose [ISO 100-3200] pagal nutylėjimą. 
1
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[ISO AUTO Setting] (Automatinis jautrumo nustatymas) 
ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [ISO AUTO Setting] (Automatinis jautrumo nustatymas) 
meniu langas.
• Diafragmos vertė gali būti pakeista spaudžiant o mygtuką vieną kartą, 
nuėmus pirštą nuo mygtuko ir pasukus galinį e-ratuką (S). Šiuo atveju 
jautrumo vertė nustatoma kai o mygtukas nuspaudžiamas ar ekspozicijos 
matavimo laikmatis (119 psl.) baigiasi.
• Kai ekspozicijos režimas nustatytas B (Green (Žalia)), L 
(Shutter & Aperture Priority Automatic Exposure) ar C (Movie (Judami 
vaizdai)), jautrumas nustatytas [ISO AUTO] ir nustatymai negali būti pakeisti.
• Kai yra išrinktas ekspozicijos režimas K (Sensitivity Priority Automatic 
Exposure), a (Manual Exposure (Rankinė ekspozicija)), p (Bulb Exposure 
(Bulb ekspozicija)) ar M (Flash X-sync Speed (Blykstės X-sinchronizavimo 
greitis)), jautrumo nebus galima nustatyti į [ISO AUTO].
• Jautrumo ribas galima išplėsti tokiose ribose nuo ISO 80 iki 51200, jeigu 
[3. Expanded Sensitivity] (Išplėstas jautrumas) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu nustatyta [On] (Įjungta). Beje, minimalus 
jautrumas yra ISO 160 kai [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) 
nustatytas [On] (Įjungta) [D-Range Setting] (D-Diapazono nustatymas) 
(224 psl.) [A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu.
• Nufotografuotose vaizduose bus daugiau triukšmo, jeigu yra nustatytas 
didelis jautrumas. Jūs galite sumažinti vaizde triukšmą, nustatydami 
[High-ISO NR] (Aukšto ISO vertė) [A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) 
meniu. (98 psl.) 
• Jūs galite pasirinkti jautrumo nustatymą didinant 1 EV ar su EV žingsnio 
ekspozicijos nustatymą (121 psl.). Tai gali būti nustatyta [2. Sensitivity Steps] 
(Jautrumo žingsniai) [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu.
Automatinio jautrumo koregavimo ribų nustatymas
K-5 II_LIT.book  Page 96  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM