Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
97
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5), o po to paspausdami 
keturkryptį selektorių (23), 
norėdami nustatyti minimalų 
jautrumą.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5), o po to paspausdami 
keturkryptį selektorių (23), norėdami nustatyti maksimalų 
jautrumą.
4
Paspauskite 4 mygtuką.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), [AUTO ISO 
Parameters] (Automatiniai jautrumo parametrai) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5). 
6
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite parametrą, o po to 
paspauskite 4 mygtuką.
7
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
u
Slow (Lėtai)
Padidina jautrumą kiek galima mažiau
s
Standard 
(Standartinis)
(gamyklinė nuostata)
a
Fast (Greitai)
Aktyviai padidinamas jautrumas
ISO AUTO Setting
AUTO ISO Parameters
Cancel
OK
OK
MENU
ISOAUTO
100
3200
-
ISO AUTO Setting
AUTO ISO Parameters
MENU
ISOAUTO
100
3200
-
K-5 II_LIT.book  Page 97  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM