Pentax K100D User Manual (sv)

Download
99
Fliken [Enlarge image] (Förstora bild)
Förstora bild refererar till att skriva ut hela bilden med aktuella inställningar. Gör 
inställningarna på denna flik när du granskat parametrarna med hjälp av utskrift 
med alternativa inställningar.
Display Mode (Visningssätt)
Inställning in förhandsgranskningssätt.
Alternativ 1 steg
Ställer in stegen för parametern som ska ändras horisontellt. 
Stegintervallet beror på vald parameter.
Alternativ 2
Väljer parameter som ska ändras vertikalt. Parametrar som kan 
väljas är samma som för Alternativ 1. (Samma parameter kan inte 
väljas för alternativ utskrift 1 och 2.)
Alternativ 2 steg
Väljer parameter som ska ändras vertikalt. Stegintervallet beror 
på vald parameter.
Alternativ
Beskrivning
Hela bilden
Visar hela utskriften med bild och marginaler på pappret.
Förhandsgranska Visar bara bildytan som skrivs ut.
Alternativ
Beskrivning