Pentax K100D User Manual (sv)

Download
100
Page Setup (Sidformat)
Inställning av pappersstorlek, marginaler och andra inställningar.
Alternativ
Beskrivning
Utskriftsyta
Inställning av pappersstorlek och marginaler.
Standardstorlek:
Inställning av pappersstorlek (foto (89 × 127 mm), 
vykort (102 × 152 mm), foto (127 × 178 mm), foto 
(203 × 254 mm), foto (254 × 305 mm)).
Bildstorleken på utskriften ställs in automatiskt 
efter valt pappersformat.
Anpassa efter pappersstorlek:
Ställer in pappersstorleken efter det papper som 
finns i skrivaren. [Margins (mm)/(in.)] (Marginaler) 
kan anges. Bildens storlek på utskriften justeras 
automatiskt efter vald pappersstorlek och marginaler. 
Du kan också välja [Fit to paper] (Anpassa efter 
pappersstorlek) och förbigå [Margins (mm)/(in.)]-
inställningarna (Marginaler) och justera bildstorleken 
till den största som skrivaren kan skriva ut.
Marginaler (mm)/(in.) :
Inställning av topp-, botten-, vänster- och 
högermarginalerna i mm eller tum när du valt 
[Scale to fit] (Anpassa till pappersstorlek).
Layout
Inställning av uppdelningen av utskriftsytan. Välj mellan följande 
två inställningar.
Ingen beskärning:
Hela bilden skrivs ut. Marginaler läggs till på sidorna 
eller över och under, beroende på utskriftsyta och 
storleksförhållande.
Beskär
: Bilden skrivs ut utan marginaler. Sidorna eller över- 
och underkant av bilden kan koma att beskäras, 
beroende på utskriftsyta och storleksförhållande.