Pentax K100D User Manual (sv)

Download
101
Kontrollera skrivarinställningarna när så behövs för [Print Setup]-dialogen. 
Information om skrivarinställningarna finns i handboken till skrivaren.
 
Dialogen [Print Setup] (Skrivarinställning)
Öppna [Print Setup]-dialogen enligt nedan.
Klicka på [Printer Settings] (Skrivarinställningar) i [Print]-dialogen (Utskrift).
Dialogen [Print Setup] (Skrivarinställning) startar.
Dialogen [Print Setup] (Utskriftsinställningar)