Pentax K100D User Manual (sv)

Download
102
 
Inställningar i [Print Setup]-dialogen (Utskriftsinställningar)
Följande inställningar visas i [Print Setup]-dialogen (Utskriftsinställningar).
1
Välj [Options] (Alternativ) på [Tool]-menyn (Verktyg) eller klicka 
på -symbolen 
verktygsfältet.
Dialogen [Options] (Alternativ) startar.
2
Klicka på fliken [General] (Allmänna).
Ändra inställningarna.
Alternativ
Beskrivning
Namn
Klicka på [Properties] (Egenskaper) för att få fram 
skrivarinställningarna.
Papper
Size (Storlek):Inställning av pappersstorlek.
Source (Papperskälla):Inställning av matningssätt.
Orientering
Anger utskriftsriktning. Välj [Portrait] (Stående) eller [Landscape] 
(Liggande).
Ändra inställningarna i PENTAX PHOTO Laboratory 3
Alternativ
Beskrivning
Mapp
Välj en av två mappar.
Mappen med originalfilen:
Mappen med RAW-filen används.
Använd alltid denna mapp:
Klicka på [Browse] (Bläddra) för att starta dialogen 
[Browse for Folder] (Bläddra efter mapp) och välj 
sedan mapp.