Pentax K100D User Manual (sv)

Download
104
3
Klicka på fliken [Advanced] (Avancerat).
Ändra inställningarna.
Alternativ
Beskrivning
Färgrymd
Väljer arbetsfärgrymd (färghantering) för förhandsgranskningen 
i PENTAX PHOTO Laboratory 3. Välj mellan följande 
inställningar.
Normal visning
: Bilden visas med färghanteringen som 
valts för bilden.
Simulerat brett tonomfång:
Välj alternativet för att i sRGB granska 
färgtoner som bara finns i färgrymden 
Adobe RGB. Uttrycksområdet för 
AdobeRGB, som har ett bredare 
tonomfång än sRGB, trycks ihop till sRGB 
och visas med lägre total färgmättnad.
Färgrymd
Ställer in färgrymden som används vid bearbetning av bilder 
med PENTAX PHOTO Laboratory 3.
Inställningar för RAW-filer):
Bilderna bearbetas med färghanteringen 
som ställts in för dem.
sRGB
: Bilderna bearbetas med användning av 
sRGB.
AdobeRGB
: Bilderna bearbetas med användning av 
AdobeRGB.
Om du visar bilder som bearbetats med AdobeRGB i sRGB-miljö kan färgmättnaden 
verka lägre än om de bearbetats med sRGB.