Pentax K100D User Manual (sv)

Download
105
4
Klicka på [OK] efter varje gjord inställning.
Inställningarna verkställs och dialogen avslutas.
Klicka på [Reset] (Återställ) för att återställa till standardvärden.
Alternativ
Beskrivning
Bearbetning
Välj mellan att starta bearbetningen omedelbart eller att 
skapa en kölista och starta jobben senare.
Starta omedelbart:
Jobben startas omedelbart. Andra uppgifter 
kan inte utföras förrän bearbetningen är klar.
Använd kölista : Jobben läggs in på en kölista. Jobb kan 
läggas till och tas bort före bearbetning 
och under bearbetningen.
Uppdatera 
förhandsgranskningen
Realtid
: Välj detta för att verkställa bearbetningen 
på förhandsgranskningsbilden efter varje 
ändring av inställningarna för [Custom 
Processing] (Anpassad bearbetning).
Uppdatera
: Välj detta för att verkställa 
bearbetningsinställningarna på 
förhandsgranskningsbilden när du gjort 
alla ändringar av inställningarna för 
[Custom Processing] (Anpassad 
bearbetning) när du klickar på [Refresh]-
knappen (Uppdatera).
Spara flera filer
Välj metod för spara vid bearbetning av flera bilder. Du kan 
välja mellan följande: [Original file name + new extension] 
(Originalfilnamn + ny ändelse), [Numbered files] (Numrerade 
filer) och [Save one at a time] (Spara en i taget).
Välj Numbered files(Numrerade filer) och ange basnamn och 
antal efterföljande siffror.
Måttenhet
mm
: Välj måttenheten millimeter.
tum
: Välj måttenheten tum.
Om du klickar på [Reset] (Återställ) så ställs alla inställningar på flikarna inklusive 
de på den öppna fliken in till standardvärden.