Pentax K100D User Manual (sv)

Download
106
Ordlista
AdobeRGB
Färgmodellen rekommenderas för bilder som ska levereras till tryckerier och vid 
dokumentgenerering från Adobe Systems (US). Färgreproduktionen täcker in ett 
större område än sRGB och omfattar färgreproduktionsområdet vid tryckning. 
Färgdata som bara kan reproduceras i en tryckpress förloras därför inte vid 
redigering i dator. Lägg märke till att om du använder AdobeRGB med program 
som inte stöds så verkar färgerna svaga.
CCD RAW-fil
CCD är en förkortning av Charge Coupled Device (laddningskopplad enhet), 
en halvledarkrets som omvandlar optisk information till elektriska signaler. RAW-
bilddata är rådata som fås från CCD-kretsen. Dessa data kan överföras till dator 
och göras om till bilddata med unika inställningar, t.ex. JPEG och TIFF med 
medföljande programvara.
CSV-format
Detta dataformat listar inspelningsfält och avdelar dem med komma (,). 
Teckensträngar omges vanligen med citationstecken i CSV-formatet. Vissa 
program använder CSV-formatet för in- och utmatning av data som en del av 
ett allmängiltigt format.
DNG RAW-fil
DNG (Digital Negative) RAW är ett generellt och fritt tillgängligt RAW-filformat som 
utvecklats av Adobe Systems. När bilder som lagrats med egna RAW-format 
konverteras till DNG-format blir stödet för bilderna betydligt bredare.
Exif-JPEG-format
Exif betyder Exchangeable Image File Format. (Filformat för bildfilsutväxling). 
Formatet grundas på bilddataformatet JPEG och medger att tumnagelbilder och 
bildegenskaper kan inkluderas i fildata. Program som inte stöder detta format 
behandlar bilden som en vanlig JPEG-bild.
Exif-TIFF-format
Exif betyder Exchangeable Image File Format. (Filformat för bildfilsutväxling). 
Formatet grundas på bilddataformatet TIFF och medger att tumnagelbilder och 
bildegenskaper kan inkluderas i fildata. Program som inte stöder detta format 
behandlar bilden som en vanlig TIFF-bild.
Falsk färgsignal
Signalen uppträder i närheten av klart avgränsade linjer och gör att färger som inte 
kommer från objektet eller motivet visas. Fenomenet uppträder på grund av att 
varje enskild bildpunkt på bildsensorer med en platta (CCD, CMOS, m.fl.) bara kan 
återge en färg (röd, grön eller blå).