Pentax K100D User Manual (sv)

Download
107
Förlustfri rotering
Eftersom JPEG innebär ej omvändbar komprimering (data går förlorade vid 
komprimeringen) så försämras JPEG-bilder när de packas upp, roteras och 
sparas. Förlustfri rotering kan dock användas för att rotera JPEG-bilder utan att 
packa upp data. Exif och övriga data bibehålls. Bilder som man utför förlustfri 
rotering på bearbetas som separata filer, den roterade bilden visas när bildfilen 
sparats.
JPEG
Ett bildkomprimeringsformat. Även om bildkvaliteten försämras något kan bilderna 
komprimeras till mindre filer än med TIFF och andra format.
PNG-format
Bilder som sparas i detta format kan komprimeras till små filer men den omvändbara 
komprimeringen som används för formatet gör att filerna blir större än med JPEG. 
Formatet är avsett för färgbilder och förhindrar kvalitetsförluster vid redigering. 
PNG-filer kan dock inte visas i äldre webbläsare (Internet Explorer 3.0 och tidigare 
och Internet Explorer 4.5 för Macintosh). Dessutom kan inte tumnagelbilder och 
bildegenskaper läggas in i filerna.
sRGB (standard RGB)
Internationell standard för färgmodell upprättad av IEC (International Electrotechnical 
Commission). Den har tagits från färgmodellen för datorskärmar och används även 
som standard färgmodell för Exif.
TIFF-8
Filformat för att spara bilddata. Bilderna sparas med 8-bitars RGB-data för varje färg. 
bilderna komprimeras inte, vilket ger större filer men bildkvaliteten försämras inte.
TIFF-16
Även om TIFF-biler normalt använder 8 bitar så använder detta 16-bitars TIFF. 
Fler beräkningar krävs vid bearbetningen då det dynamikområdet är större.