Pentax K100D User Manual (sv)

Download
9
Installera programvaran
Nedan följer proceduren för installation av PENTAX PHOTO Browser 3 och 
PENTAX PHOTO Laboratory 3.
PENTAX PHOTO Browser och PENTAX PHOTO Laboratory kan installeras över 
tidigare versioner av programmen.
Installera PENTAX PHOTO Browser 3 och PENTAX PHOTO Laboratory 3, som 
finns på medföljande CD-ROM (S-SW55) för att kunna använda RAW-filer som 
tagits med PENTAX-digitalkameran
Om det finns det flera konton på en dator med Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista eller Mac OS X måste du logga in med ett konto som har 
administratörsrättigheter innan programvaran installeras.
1
Sätt på datorn.
Stäng alla öppna program.
2
Sätt i medföljande CD-ROM (S-SW55) i i CD-ROM-enheten i datorn.
PENTAX Software Installer-bilden visas.
Om du har Windows
• Om du har du Windows Vista
När bilden [AutoPlay] (autouppspelning) visas tar du fram språkvalsbilden 
enligt stegen nedan.
1) Kklicka på [Run setup.exe] (kör setup.exe)
2) Klicka på [Allow] (tillåt).
PENTAX Software Installer-bilden visas.
• Om PENTAX Software Installer-bilden inte visas
Gör så här för att få upp PENTAX Software Installer-bilden.
1) Klicka på [My Computer] (Den här datorn) på startmenyn.
2) Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM-enhet (S-SW55)].
3) Dubbelklicka på [Setup.exe].