Pentax K100D User Manual (sv)

Download
10
3
Du kan välja språk på bilden som 
visas.
Bilden där du väljer program visas.
4
Klicka på [PENTAX Digital 
Camera Utility] (Verktyg för 
PENTAX digitalkameror).
5
Välj önskat språk på 
språkvalsbilden och 
klicka på [OK].
Vissa operativsystem väljer språk automatiskt. Fortsätt med steg 6 i installationen. 
Installationsprogrammet startar.