Pentax K100D User Manual (sv)

Download
12
1
Sätt på Macintosh-datorn.
Stäng alla öppna program.
2
Sätt i medföljande CD-ROM (S-SW55) i i CD-ROM-enheten i datorn.
3
Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM-
enhet (S-SW55)].
Innehållet på CD-ROM-skivan visas.
4
Dubbelklicka på ikonen [PENTAX 
Installer].
PENTAX Software Installer-bilden visas.
5
Du kan välja språk på bilden som 
visas.
Bilden där du väljer program visas.
Om du har Macintosh