Pentax K100D User Manual (sv)

Download
14
Spara bilder i datorn 
Nedan följer proceduren för hur du sparar bilder som tagits med digitalkameran 
i datorn.
Avsnittet beskriver metoden för hur du sparar bilder genom att koppla samman 
kamera och dator med USB-kabeln och andra metoder.
q
 används som exempel. Om du har w behöver du inte ställa in 
[Överföringssätt]. Fortsätt med “Ansluta kameran till datorn” (s.15).
1
Tryck på 3-knappen på kameran.
Menyn [A Inspelning] eller menyn [Q Uppspelning] visas.
2
Tryck på fyrvägsknappen (5) så att menyn [Inställning].
3
Välj [Överföringssätt] med fyrvägsknappen (23).
4
Tryck på fyrvägsreglaget (5).
En meny visas.
5
Välj [PC] (Dator) med (23).
[Överföringssätt]-inställningarna beror på 
vilken enhet som är ansluten.
När kameran kopplas till dator:
[PC]
= USB 2.0 (USB-överföring med 
hög hastighet)
[PC-F] = USB 1.1
Vid utskrift på skrivare:
[PictBridge] (endast för PictBridge-klara skrivare)
Spara bilder genom att koppla samman kamera och 
dator (Windows)
Ställa in [Överföringssätt] på kameran på [PC]
PAL
P C
P C - F
Skärmljusstyrka
Inställning
Videoutgång
Överföringssätt
Auto Avstängning
Mappnamn
Fil Numrering
0
OK
OK
Återta
PictBridge