Pentax K100D User Manual (sv)

Download
15
6
Tryck på 4-knappen på kameran.
1
Sätt på datorn.
2
Stäng av kameran och koppla samman dator och kamera med 
USB-kabeln.
Kontrollera att det finns ett SD-minneskort i kameran.
3
Sätt på kameran.
Kameran visas som en [Flyttbar disk] i [Den här datorn].
• Anslut inte kameran till datorn om [PictBridge] är valt som [Överföringssätt].
• Om USB-hastigheten för datorn är lägre än kamerans kan det uppstå fel vid 
dataöverföringen. Välj [PC-F] om detta inträffar. Detta ställer in överföringshastigheten 
till läge USB 1.1 och minskar risken för överföringsfel.
Ansluta kameran till datorn
• Om dialogen [Flyttbar disk] visas i Windows XP, väljer du [Öppna mappen och titta 
på bilderna med Windows Explorer] och klicka på [OK]. Fönstret i steg 3 på s.16 
visas.
• Om du har Windows XP och om SD-minneskortet har en volymetikett, visas 
etikettnamnet istället för [Flyttbar disk]. För ett nytt, oformaterat SD-minneskort 
visas eventuellt tillverkarens namn eller modellnummer.