Pentax K100D User Manual (sv)

Download
16
Windows XP används i exemplen nedan.
1
Klicka på [Den här datorn] 
på startmenyn.
2
Dubbelklicka på symbolen 
[Flyttbar disk].
3
Dubbelklicka på symbolen [DCIM].
Mappen [xxxPENTX] visas (xxx är ett 
tresiffrigt tal).
Bildfilerna i kameran finns i denna mapp.
4
Dra och släpp [xxxPENTX]- eller 
[xxx_MMDD]-mappen i önskad 
mapp, t.ex. på skrivbordet eller 
i mappen [Mina dokument].
Bilderna i kameran sparas i datorn 
som en hel mapp.
Spara bilder på datorn
Om metoden för att tilldela namn på mappar är inställd på [Datum], så visas mappen 
[xxx_MMDD] (där MMDD är datum för fotograferingen). (s.178 i bruksanvisningen 
till kameran)
Bilder kan också sparas med funktionen [Easy Image Transfer] (Enkel bildöverföring) 
i PENTAX PHOTO Browser 3. (s.34)