Pentax K100D User Manual (sv)

Download
17
Windows XP
1
Dubbelklicka på ikonen 
 
[Säker borttagning av maskinvara] 
på aktivitetsfältet.
Bilden [Säker borttagning av maskinvara] 
visas.
2
Kontrollera att [USB-masslagrings-
enhet] är markerad och klicka på 
[Stoppa].
Bilden [Stoppa en maskinvaruenhet] 
visas.
3
Markera [USB-masslagringsenhet] 
och klicka på [OK].
Ett meddelande att maskinvaran kan 
tas bort visas.
4
Klicka på [OK].
5
Stäng av kameran och koppla bort 
USB-kabeln från datorn och 
kameran.
Koppla bort kameran från datorn