Pentax K100D User Manual (sv)

Download
Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.
Det här är bruksanvisningen till programmen “PENTAX PHOTO Browser 3” och 
“PENTAX PHOTO Laboratory 3” för din Windows- eller Macintosh-dator som du 
kan använda din dator titta på bilderna som du tagit med kameran. Studera bruks-
anvisningen till kameran innan du använder den och “PENTAX PHOTO Browser 3” 
eller “PENTAX PHOTO Laboratory 3”, så att du får ut det mesta av alla funktioner 
och möjligheter.
Spara bruksanvisningarna till kameran och programmen då de är viktiga verktyg 
för att klargöra kamerans möjligheter på ett begripligt sätt.
Upphovsrätt
Bilder som tagits med kameran och som är avsedda för annat än personligt bruk, får ej 
användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när 
rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och 
utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas 
för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt.
Om varumärken
• PENTAX och smc PENTAX är PENTAX Corporations varumärken.
• PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory, PENTAX REMOTE Assistant är 
varumärklen som tillhör PENTAX Corporation.
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och andra länder.
• Windows Vista är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
• DNG-logotypen är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Adobe 
Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.
• Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive företag.
PictBridge
Med PictBridge kan man koppla kameran direkt till skrivaren och använda enhetsstandarden 
för direktutskrift av bilder. Man kan med några få, enkla handgrepp skriva ut bilder direkt från 
kameran.