Pentax K100D User Manual (sv)

Download
18
Windows 2000
1
Dubbelklicka på ikonen 
 
[Koppla från eller mata ut 
maskinvara] på aktivitetsfältet.
Bilden [Koppla från eller mata ut 
maskinvara] visas.
2
Kontrollera att [USB-masslagrings-
enhet] är markerad och klicka på 
[Stoppa].
Bilden [Stoppa en maskinvaruenhet] 
visas.
3
Markera [USB-
masslagringsenhet] och klicka på 
[OK].
Ett meddelande att maskinvaran 
kan tas bort visas.
4
Klicka på [OK].
5
Klicka på [Stäng] och stäng sedan av kameran och koppla bort 
USB-kabeln från datorn och kameran.
Det går inte att stoppa USB-lagringsenheten om filerna på den flyttbara disken 
används av något program.