Pentax K100D User Manual (sv)

Download
19
Om du använder någon annan kamera än w, ställer du [Överföringssätt] på 
kameran till [PC] (s.14).
Om du använder w behöver inte [Överföringssätt] ställas in. Fortsätt med 
stegen som följer.
1
Sätt på Macintosh-datorn.
2
Stäng av kameran och koppla bort USB-kabeln från datorn och 
kameran.
Kontrollera att det finns ett SD-minneskort i kameran.
3
Sätt på kameran.
Kameran visas på skrivbordet som [NO_NAME] (NAMNLÖS) 
(eller volymetiketten för SD-minneskortet om sådan finns).
Du kan byta namn på mappen.
Stäng iPhoto-bilden när den visas.
Spara bilder genom att koppla samman kamera och 
dator (Macintosh)
Ställa in USB-anslutningen till [PC] (Dator)
Hopkoppling av kamera och dator