Pentax K100D User Manual (sv)

Download
20
Mac OS X (Ver. 10.3) används i exemplet nedan.
1
Dubbelklicka på [NO NAME]-
symbolen på skrivbordet.
2
Dubbelklicka på symbolen [DCIM].
Mappen [xxxPENTX] visas (xxx är ett 
tresiffrigt tal).
Bildfilerna i kameran finns i denna mapp.
3
Dubbelklicka på [Macintosh HD]-
symbolen på skrivbordet.
Då öppnas mappen [Macintosh HD].
Spara bilder på Macintosh
Om metoden för att tilldela namn på mappar är inställd på [Datum], så visas mappen 
[xxx_MMDD] (där MMDD är datum för fotograferingen). (s.176 i bruksanvisningen 
till kameran)