Pentax K100D User Manual (sv)

Download
21
4
Dra [xxxPENTX]- eller [xxx_MMD]-
mappen till [Macintosh HD]-
volymen eller någon annan volym 
eller mapp.
Hela mappen med alla bilder sparas på 
målvolymen eller i mappen.
1
Dra [NO NAME (eller volymetiketten 
för SD-minneskortet)] på 
skrivbordet till papperskorgen.
2
Stäng av kameran och koppla bort USB-kabeln från datorn och 
kameran.
Skicka bilder direkt från minneskortet till datorn med hjälp av en kortläsare eller en 
kortadapter, utan att koppla samman dator och kamera med en USB-kabel. (s.34)
Information finns bruksanvisningen till datorn eller kortläsaren.
Bilder kan också sparas med funktionen [Easy Image Transfer] (Enkel bildöverföring) 
i PENTAX PHOTO Browser 3. (s.34)
Bortkoppling av kameran från MacIntosh-datorn
Andra metoder för att spara bilder