Pentax K100D User Manual (sv)

Download
22
PENTAX PHOTO Browser 3
I avsnittet beskrivs hur du startar och avslutar PENTAX PHOTO Browser 3 och 
PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret med dess funktioner.
1
Välj startmenyn på skrivbordet.
2
Välj [All Programs] - [PENTAX 
Digital Camera Utility] - [PENTAX 
PHOTO Browser].
PENTAX PHOTO Browser 3 startar och 
PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret 
visas.
 
Avsluta PENTAX PHOTO Browser 3
Välj [Exit] (Avsluta) på menyn [File] (Arkiv).
1
Dubbelklicka på [PENTAX Digital Camera Utility]-mappen 
i [Program] på hårddisken.
2
Dubbelklicka på programsymbolen 
[PENTAX PHOTO Browser].
PENTAX PHOTO Browser 3 startar och 
PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret 
visas.
 
Avsluta PENTAX PHOTO Browser 3
Välj [Quit PENTAX PHOTO Browser] i [PENTAX PHOTO Browser] på menyfältet 
på skrivbordet.
Starta PENTAX PHOTO Browser 3
Windows
Macintosh