Pentax K100D User Manual (sv)

Download
23
I avsnittet beskrivs PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret, dess utseende, 
beteckningar och funktioner.
 
Menyfält (s.27)
 
Verktygsfält (s.31)
 
Adressfält
Adressen för aktuell mapp visas här.
 
Filträdrutan
Data i datorn visas här som ett mappträd. Välj mapp med sparade bilder här.
I mappträdrutan kan du också skapa nya mappar, ta bort mappar och flytta/kopiera 
mappar.
PENTAX PHOTO Browser 3-fänstret
Verktygsfält
Menyfält
Förhandsgranskningsruta
Rutan med förbockade bilder
Bilddatarutan
Filträdrutan
Adressfält
Statusfält
Tumnagelbildrutan