Pentax K100D User Manual (sv)

Download
24
 
Tumnagelbildrutan
Filer i mappen, som är markerad i mappträdrutan, visas här. Välj mellan fem 
visningssätt. När en tumnagelbild är markerad i tumnagelbildrutan visas bilden 
i förhandsgranskningsrutan och bilddata visas i bilddatarutan.
 
Ruta med förbockade bilder
Alla bilder som är förbockade i rutan med tumnagelbildrutan visas här. Växla 
mellan tumnagelbilder och detaljerad visning genom att högerklicka i rutan med 
förbockade bilder. När du markerar en bild i rutan med förbockade bilder så visas 
den i förhandsgranskningsrutan och bilddata visas i bilddatarutan.
 
Förhandsgranskningsruta
En bild som markerats i tumnagelbildrutan visas i denna ruta.
 
Bilddatarutan
Bilddata för bilden som markerats i tumnagelbildrutan visas här.
Sätt markören över en cellavdelningslinje längst upp i rutan och dra för att ändra 
storlek på cellen. (På Macintosh drar du på önskat ställe för att ändra cellstorlek.)
Följande visas:
*1: Information om inställningar vid fotografering med q och bearbetningsinformation 
när PENTAX PHOTO Laboratory 3 visas.
Data
Innehåll
Exempel
Objektivnamn
Visar objektivtypen
smc PENTAX-FA 
50mm F1.4
Brännvidd
Brännvidden (i mm)
50mm
Slutartid
Slutartid vid fotograferingen
(i sekunder)
1/250 sek
Bländare
Bländare vid fotograferingen
F8.0
Inspelningsläge
Inspelningsläge vid fotograferingen
Grönt läge
Mätfunktion
Mätfunktion vid fotograferingen
Flersegment
Vitbalans
Vitbalansfunktion
Auto
Färgtemperatur
Färgtemperatur (enhet: Kelvin) 
*1
5000K
Finjustering A-B
Finjustering gult-blått 
*1
0
Finjustering M-G
Finjustering magenta-grönt 
*1
0
Känslighet
ISO-känslighet vid fotografering
200
Antal pixlar
Antal inspelande pixlar
3872×2592
Kvalitet
Inspelningskvalitet
Bättre
Exponeringskompensation Exposure compensation 
(Exponeringskompensation)
0.0