Pentax K100D User Manual (sv)

Download
25
*2: Variabelintervallet visas efter namnet, t.ex. [Saturation] (Färgmättnad), som valts vid 
tagningen.
*3: Information om kamerans inbyggda programvara visas för bilderna.
 
Statusfält
Status för PENTAX PHOTO Browser 3.
Följande visas:
• Antal objekt i markerad mapp, totala mappstorleken (undermappar ej inräknade) 
eller antal markerade objekt och totala storleken
• Ledigt utrymme på vald hårddisk
• Överföringsstatus vid laddning av tumnagelbilder
• Namn på lokal disk, flyttbar disk och nätverk
Visa/dölj rutor och fält från menyn [View]-menyn (Visa) (s.28). En bock visas i rutan 
(
) framför objektet för de objekt som visas. Bocka i för att visa och avbocka för 
att dölja.
Du kan också klicka på stängknappen (
) till uppe till höger på rutorna för att 
stänga.
Data
Innehåll
Exempel
Autofokusfunktion
Autofokusfunktion vid fotografering
Enbilds AF
Inställning av 
Autofokusområde
Inställning av Autofokusområde vid 
fotografering
Automatisk
Färgrymd
Färgrymdsinställning
sRGB
Bildton
Fotograferingsinställningar
Ljus
Färgmättnad
Färgmättnadsinställningar
0
Skärpa
Skärpeinställningar
0
Kontrast
Kontrastinställningar
0
Frammatning
Inställning av bildtagningsfunktion vid 
fotograferingen
Enbildsexponering
Blixtfunktion
Blixtfunktion vid fotograferingen
Blixt av
Alternativinställningar
Alternativa exponeringsinställningar vid 
fotografering
Av
Utökad 
alternativexponering
Alternativinställningar vid fotografering
*2
-----
Multiexponering
Multiexponeringsinställningar vid 
fotograferingen
Av
Antiskakfunktion
Antiskakfunktionsinställningar
Programversion
Programversion när bilderna sparades 
senast 
*3
K10D Ver 1.30
Fotograferingsdag/
klockslag
Datum och klockslag när bilden togs
6/25/2007
10:00:00
Kameramodell
Kameranamn
PENTAX K10D
Visa/dölja rutor och fält