Pentax K100D User Manual (sv)

Download
26
Verktygsfältet och adressfältet kan tas bort eller flyttas från bildvisaren.
 
Ta bort verktygsfältet och adressfältet
Ta bort ett fält genom att dubbelklicka på vänsterkanten på fältet på bildvisarens 
skärmbild. Du kan också klicka på vänsterkanten på fältet och dra det till 
tumnagelbildrutan eller mappträdsrutan.
Fältet tas bort från bildvisaren.
 
Lägg in verktygsfältet och adressfältet på bildvisaren
Dubbelklicka på fältet för att återställa det till ursprungsplaceringen.
Du kan också dra tillbaka fältet till ursprungsplaceringen.
Fältet återkommer på bildvisaren.
 
Flytta verktygsfältet och adressfältet
Klicka på vänsterkanten på fältet och dra.
Fältet flyttas.
Mappträdsrutan, förhandsgranskningsrutan och rutan med förbockade bilder kan 
tas bort från bildvisaren.
 
Ta bort rutor
Dubbelklicka på överkanten av rutan på bildvisaren om du vill ta bort den. 
Du kan också klicka på överkanten på rutan och dra den till tumnagelbildrutan.
Rutan tas bort från bildvisaren.
Ta bort verktygsfältet och adressfältet
Adressfältet kan bara flyttas under menyfältet, intill verktygsfältet och till längst uppe 
eller nere i tumnagelbildrutan.
Välj [Default Position] (Standardplacering) på [View]-menyn (Visa) eller klicka på 
 (Standardplacering) på verktygsfältet för att återställa fältet till ursprungsplaceringen.
Ta bort och flytta rutor