Pentax K100D User Manual (sv)

Download
27
 
Lägga till en ruta i bildvisaren
Dubbelklicka på rubrikfältet på rutan för att återställa den till ursprungsplaceringen. 
Du kan också klicka på rubrikfältet och dra tillbaka rutan.
Rutan återställs i bildvisaren.
 
Flytta rutor
Markera rutan och dra.
Rutan flyttas.
Detta utför funktioner eller inför olika inställningar i PENTAX PHOTO Browser 3.
På Macintosh visas menyfältet längst upp på skrivbordet.
Välj [Default Position] (Standardplacering) på [View]-menyn (Visa) eller klicka på 
 (Standardplacering) på verktygsfältet för att återställa fältet till ursprungsplaceringen.
Menyfält
[File]-menyn (Arkiv)
Skapa ny mapp
En ny mapp skapas på platsen som markerats 
i mappträdrutan. (s.55)
Öppna
Markerad mapp öppnas. För en bild som markerats 
i tumnagelbildrutan visas bilden i ett nytt bildfönster.
Stäng alla
Stänger alla bilder som är öppna i huvudbildfönstren.
Byt namn
Byter namn på markerad fil eller mapp. (s.53)
Byt namn på alla
Byter namn på alla markerade filer. (s.54)
Sidformat
Anger utskriftsalternativ, t.ex. marginaler, sidhuvud/sidfot 
och antal kopior. (s.65)
Skriv
Markerad bildfil skrivs ut. (s.61)
Egenskaper
Egenskaperna för markerad fil eller mapp visas. (s.57)
Avsluta
Avslutar PENTAX PHOTO Browser 3.
(På MacIntosh väljer du [Quit PENTAX PHOTO Browser] 
på menyn [PENTAX PHOTO Browser].)