Pentax K100D User Manual (sv)

Download
28
[Edit]-menyn (Redigera)
Ångra
Ångrar föregående åtgärd.
Klipp ut
Förbereder markerad fil eller mapp för flyttning till en annan 
plats. (s.51)
Kopiera
Markerad fil eller mapp kopieras. (s.51)
Klistra in
Kopierar den urklippta eller kopierade filen eller mappen till 
markerad mapp. (s.51)
Radera
Markerad fil eller mapp raderas. När en mapp är markerad 
så raderas också filerna i den. (s.53)
Flytta till mapp
Flyttar markerad fil till en annan mapp.
Kopiera till mapp
Markerad fil eller mapp kopieras till en annan mapp.
Bocka för markerad bild
Bockar för markerad fil. Förbockade filer visas i rutan 
förbockade bilder. (s.37)
Ta bort förbockning
Tar bort förbockningen för markerad fil.
Ta bort förbockning för alla
Förbockningen tas bort för alla bilder.
Välj alla
Alla filer i aktuell öppen mapp markeras.
Omvänd markering
Alla markerade filer avmarkeras och alla ej markerade filer 
markeras i aktuell öppen mapp.
[View]-menyn (Visa)
Verktygsfält
Tar fram eller döljer verktygsfältet.
Mappträd
Tar fram eller döljer mappträdrutan.
Förhandsgranska
Tar fram eller döljer förhandsgranskningsrutan.
Adressfält
Tar fram eller döljer adressfältet.
Statusfält
Tar fram eller döljer statusfältet.
Bilddata
Tar fram eller döljer bilddatarutan.
Förbockade bilder
Visar eller döljer rutan med förbockade bilder.
Standardplacering
Återställer alla rutor till standardplacering.
Filter
Ställer in vilka filtyper som ska visas i tumnagelbildrutan. 
Välj mellan följande fyra alternativ:
PENTAX-bild
: Bilder som tagits med din PENTAX 
digital kamera
Övriga bilder
: Andra bilder än sådana som du tagit 
med PENTAX digitalkamera (DNG, 
JPEG, TIFF, BMP, PNG, PICT)
Mappar
: Mappar
Övriga
: Filer som inte stöds av PENTAX 
PHOTO Browser 3