Pentax K100D User Manual (sv)

Download
29
Sortera efter
Anger ordningen för hur filer och mappar visas 
i tumnagelbildrutan och i stigande eller fallande ordning.
Du kan välja mellan filnamn, filstorlek, datum/klockslag 
för filen, datum/klockslag för fotograferingen, bildstorlek, 
kameranamn, objektivnamn, förbockning och låsstatus.
Bildtext till tumnagelbider
Detta anger bildtexten för objekt som visas 
i tumnagelbildrutan. Namn, datum och klockslag för filen 
visas som standard.
Minsta storleken 
tumnagelbilder
Tumnagelbilder i minsta storleken visas i tumnagelbildrutan.
Små tumnagelbilder
Små tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan.
Medelstora tumnagelbilder
Medelstora tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan.
Stora tumnagelbilder
Stora tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan.
Detaljerad information
Detaljerad information om bilderna utan bilder visas 
i tumnagelbildrutan.
Alternativ för detaljerad 
visning
Anger vilken information som visas i tumnagelbildrutan 
när [Details] (Detaljerad information) är valt.
Gå till
Välj [Back] (Tillbaka) för att komma till tidigare öppnad 
mapp, [Forward] (Framåt) för att flytta framåt en mapp 
och [Up] (Uppåt) för att flytta uppåt en mapp i mappträdet.
Bildspel
Markerade eller förbockade bilder visas i ordning. (s.58)
Om bara en eller ingen bild är markerad (klicka på 
bakgrunden i tumnagelbildrutan) visas alla bilder 
i aktuell mapp i ordning.
[Tool]-menyn (Verktyg)
Spara bilddatalista
Använd markeringsrutorna för att spara bilddata från 
flera mappar i en CSV-formaterad fil. Om inga bilder 
är markerade eller förbockade sparas alla bilddata
i aktuell mapp. (s.56)
Rotera
Roterar markerad bild 90° åt vänster eller höger. (s.38)
Extrahera JPEG
Extraherar JPEG-data från markerad PENTAX PEF- eller 
DNG-RAW-fil (tagen med q) och sparar dem som 
en separat fil.
Spara som DNG
Konverterar markerad PENTAX PEF-fil till en DNG RAW-fil.
Enkel bildöverföring
Söker automatiskt efter DCF-bilder i kameran eller på 
minneskort som är ansluten till datorn och kopierar 
bilderna till datorn. (s.34)
[View]-menyn (Visa)