Pentax K100D User Manual (sv)

Download
32
7
Klipp ut
Förbereder markerad fil eller mapp för flyttning till en 
annan plats. (s.51)
8
Kopiera
Markerad fil eller mapp kopieras. (s.51)
9
Klistra in
Kopierar den urklippta eller kopierade filen eller mappen 
till markerad mapp. (s.51)
10
Radera
Raderar markerad fil eller mapp. (s.53)
11
Visa bild
Markerad bild visas i huvudfönstret. (s.35)
12
Filter
Klicka på   för att välja filtyp som ska visas 
i tumnagelbildrutan. Välj mellan följande fyra alternativ:
PENTAX-bild
: Bilder som tagits med din PENTAX 
digital kamera
Övriga bilder
: Andra bilder än sådana som du tagit 
med PENTAX digitalkamera (DNG, 
JPEG, TIFF, BMP, PNG, PICT)
Mappar
: Mappar
Övriga
: Filer som inte stöds av PENTAX 
PHOTO Browser 3
13
Sortera efter
Klicka på   för att välja sorteringsnyckel och stigande/
fallande ordning på rullgardinsmenyn. 
Tumnagelbilderna sorteras i vald ordning.
14
Minsta storleken 
tumnagelbilder
Minsta storleken tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan. 
(s.35)
15
Små tumnagelbilder
Små tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan. (s.35)
16
Medelstora 
tumnagelbilder
Medelstora tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan. 
(s.35)
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll