Pentax K100D User Manual (sv)

Download
33
17
Stora tumnagelbilder
Stora tumnagelbilder visas i tumnagelbildrutan. (s.35)
18
Detaljerad information
Detaljerad information om bilderna utan bilder visas 
i tumnagelbildrutan.
19
Standardplacering
Återställer fönstret i PENTAX PHOTO Browser 3 till 
standardinställningar.
20
Bildspel
Markerade eller förbockade bilder visas i ordning. (s.58)
21
Rotera
Roterar markerad bild 90° åt vänster eller höger. (s.38)
22
Spara bilddatalista
Sparar tilläggsinformation för angivna bildfiler i en enda 
fil med CSV-format. (Tilläggsinformation kan bara sparas 
för bildfiler som kan hanteras av PENTAX PHOTO 
Browser 3.) (s.56)
23
Enkel bildöverföring
Söker automatiskt efter DCF-bilder i kameran eller på 
minneskort som är ansluten till datorn och kopierar 
bilderna till datorn. (s.34)
24
PENTAX PHOTO 
Laboratory
Startar PENTAX PHOTO Laboratory 3. Du kan ange 
vilka bildfiler som ska öppnas från PENTAX PHOTO 
Browser 3. (s.74)
25
PENTAX REMOTE 
Assistant
Startar PENTAX REMOTE Assistant.
PENTAX REMOTE Assistant kan användas när det 
installeras i samma mapp som PENTAX PHOTO 
Browser 3 och körs tillsammans med w eller 
q
.
26
Alternativ
Olika inställningar för PENTAX PHOTO Browser 3. (s.68)
27
Hjälpämnen
Visar innehållet i hjälpen för PENTAX PHOTO Browser 3.
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll