Pentax K100D User Manual (sv)

Download
35
Visa bilderna som finns i datorn i förhandsgranskningsrutan eller bildfönstret.
1
Välj i mappträdet den mapp som innehåller bildfilen du vill visa.
Bilderna i markerad mapp visas som tumnagelbilder i tumnagelbildrutan.
2
Markera en bild i tumnagelbildrutan.
Markerad bild visas i förhandsgranskningsrutan.
Om du klickar i förhandsgranskningsrutan visas följande meny.
Visa bilder
Visa bilder i tumnagelbildrutan i förhandsgranskningsrutan
Du kan ändra storlek på tumnagelbilden. Välj [Thumbnail (Smallest)] (Minsta storlek) 
[Thumbnail (Small)] (Liten storlek), [Thumbnail (Medium)] (Medelstorlek) eller 
[Thumbnail (Large)] (Största storlek) på [View]-menyn (Visa). Alternativt kan du 
klicka på symbolerna 
 eller 
 i verktygsfältet.
Förhandsgranska 
föregående
Visar föregående bild.
Förhandsgranska nästa Visar nästa bild.
Automatisk storlek
Anpassar bilden efter storleken på förhandsgranskningsrutan.
Fast storlek
Bilden visas i ett 320-punkters fönster (höjd-breddförhållandet 
bibehålls).
Verklig storlek
Visar bilder i 100% storlek.
Bilder i rutan med förbockade bilder (s.24) kan också visas i förhandsgransknings-
rutan.