Pentax K100D User Manual (sv)

Download
36
Utför stegen nedan för att öppna bildfönstret.
1
Markera en bild i tumnagelbildrutan på bildvisaren och klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Bildfönstret öppnas och markerad bild visas.
 
Visning av RAW-bildfiler
I PENTAX PHOTO Browser 3 kan du välja mellan [Simple display] (Enkel visning) 
och [Auto RAW display] (Automatisk RAW-visning) när du visar RAW-filer 
i huvudbildfönstret. (s.72)
Enkel visning
: Komprimerade data i RAW-filen visas. Det går snabbt 
att visa bilder.
Automatisk RAW-visning : RAW-filen bearbetas. Det tar tid att visa RAW-bilddata 
men kvaliteten är superb.
Välj mellan tre nivåer för bearbetningen på [Main 
Image View]-fliken (Huvudbildfönster) i dialogen 
[Options] (Alternativ). (s.72)
Visa tumnagelbilder i bildfönstret
• Du kan markera flera bilder i tumnagelbildrutan och öppna dem i bildfönstret. Om 
du markerat flera bilder kan du ställa in bildfönstret i [Options] (Alternativ) så att 
alla bilder visas i ett fönster eller i flera fönster (s.46). Som standard visas alla 
bilder i ett fönster. Bilder i rutan förbockade bilder kan också visas i bildfönstret 
(s.37).
• Du kan också öppna bildfönstret med någon av följande metoder.
– Markera en bild i tumnagelbildrutan och välj sedan [Open] (Öppna) på [File]-
menyn (Arkiv).
– Välj [Main Image View] (Bildfönster) på menyn när du högerklickat på en bild 
i tumnagelbildrutan. (På Macintosh tar du fram menyn genom att klicka på 
bilden medan du håller nere kontrolltangenten.)
– Dubbelklicka på en bild i tumnagelbildrutan.
– Dra och släpp bildfilen från Skrivbordet till det öppnade bildfönstret.
– Välj [Main Image View] (Bildfönster) på menyn när du klickat på en bild i rutan 
med förbockade bilder. (På Macintosh tar du fram menyn genom att klicka på 
bilden medan du håller nere kontrolltangenten.)
– Dubbelklicka på en bild i rutan med förbockade bilder.