Pentax K100D User Manual (sv)

Download
38
*1: Detta kan bara väljas på högerklickmenyn om en bild är markerad.
*2: När du väljer [Details] (Detaljerad information) sorteras bilderna per mapp och visas i en 
lista.
1
Markera en bild i tumnagelbildrutan eller rutan med förbockade 
bilder.
2
Välj [Rotate] (Rotera) på [Tool]-menyn.
Välj [Rotate (90° Left)] (Rotera 90° åt vänster) eller [Rotate (90° Right)] 
(Rotera 90° åt höger) så roteras bilden och du kan spara den som samma fil 
eller som en ny fil.
Välj [Rotate Display (90° Left)] (Rotera visning 90° åt vänster) eller [Rotate 
Display (90° Right)] (Rotera visning 90° åt höger) för att rotera bilden på 
bildvisaren (tumnagelbildrutan, rutan med förbockade bilder eller 
förhandsgranskningsrutan eller huvudbildfönstret). [Rotate Display (90° Left)] 
(Rotera visning 90° åt vänster) eller [Rotate Display (90° Right)] (Rotera 
visning 90° åt höger) är tillgängliga om du valt [Yes] (Ja) för för [Use Image 
Orientation Information] (Använd information om bildorientering) på fliken 
[Browser] i dialogen [Options] (Alternativ). Det kan inte användas för bilder 
som inte innehåller information om orienteringen.)
Du kan också välja [Rotate] (Rotera) på verktygsfältet eller på menyn som 
visas om du klickar på tumnagel bilden i tumnagelbildrutan eller rutan med 
förbockade bilder.
Ta bort förbockning
*1
Bockar av bilder som markerats i rutan förbockade bilder. 
Detta tar bort registreringen av bilden i rutan förbockade bilder.
Ta bort förbockning för alla Bockar av alla bilder i en aktiv grupp förbockade bilder. 
Detta tar bort registreringen av bilderna i rutan förbockade bilder.
Flytta till mapp
Flyttar bilden som markerats i rutan förbockade bilder till en 
annan mapp.
Kopiera till mapp
Kopierar bilden som markerats i rutan förbockade bilder till en 
annan mapp.
Extrahera JPEG
Extraherar JPEG-data från en PEF- eller DNG-RAW-fil (tagen 
med K10D) som markerats i rutan förbockade bilder och sparar 
dem i en separat fil.
para som DNG
Konverterar en PEF-fil som markerats i rutan förbockade bilder 
till en DNG-fil.
Rotera bilder i tumnagelbildrutan 
och rutan med förbockade bilder
Alternativ
Beskrivning